Vortex antena

Paralelno s izradom jednog diplomskog rada iz botanike proveden je postupak testiranja djelovanja vode odstajale na vorteks anteni u odnosu na kontrolnu skupinu. Voda izložena vorteks anteni je očito daleko poticajnija za rast biljke.
Istraživanja i vrste vorteks antena

Istraživanja vezana uz vorteks antenu kao perspektivna prepoznao je i prof. dr. William Tiller sa Sveučilišta Stanford, čovjek koji je pod strogo kontroliranim laboratorijskim uvjetima promijenio pH, kiselost, vode za čak 1 i to na uzorku udaljenom 1000 kilometara! Time je dokazao da nas sve veže neko nevidljivo, zajedničko polje svijesti. Tiller naglašava vezu između intencije tj. namjere i djelovanja na materijalni svijet. Štoviše, u svojim knjigama daje prikaz uređaja koji, prema njemu, može tu našu namjeru pojačati. U tu kategoriju spadaju i vorteks antene.

Da je tako pokazao je i eksperiment proveden u jednoj hrvatskoj medicinskoj ustanovi. Pod nadzorom liječnika, izvađena je krv ispitaniku i on je premješten u udaljenu prostoriju u susjednoj zgradi. Priključen je na uređaj za mjerenje promjena u izlaznim točkama akupunkturnih meridijana kako bi se registrirala svaka energetska promjena. Točno u trenutku kada je kap njegove krvi dodirnula vodu koja je stajala na vorteks anteni u udaljenoj prostoriji, došlo je do naglog porasta energije u svim akupunkturnim meridijanima. Cijeli je pokus zabilježen TV kamerama a nazočilo mu je više svjedoka. Ispitanikovo je tijelo posredstvom vode na anteni na neki način dobilo informaciju i korigiralo svoj energetski status na razinu optimalnog.

Jedno od zanimljivih istraživanja provedeno je od strane njemačkog fizičara dr. Klausa Volkamera. Mjeren je utjecaj vorteks antene na otopinu natrijeva klorida, dakle soli. Pritom je došlo do vidljive reakcije uređaja nakon postavljanja vorteks antene ispod otopine, a isti se gubi njenim uklanjanjem, što ukazuje na djelovanje antene na daljinu i to na otopine nalik onima koje se nalaze u stanicama našeg tijela. To je posve neočekivano otkriće ukazalo na mogućnost da, vjerojatno uz intenciju promatrača, vorteks antena djeluje na daljinu pa kao takva možda može predstavljati zaštitu od loših utjecaja poremećenih geomagnetskih polja koja popularno nazivaju “podzemnim zračenjem”.

Kao vrlo intrigantne povratne informacije dobili smo i rezultate eksperimenta ugledne radiestezistkinje iz Slovenije Angele Mejak. Kako bi utvrdila njen utjecaj stavila je ispod jedne posude s vodom i lukovicom vorteks antenu, a druga lukovica je poslužila kao uzorak za usporedbu. Lukovica koja se nalazila iznad antene je vidljivo brže proklijala dok se kod kontrolne proces odvijao sporije.

Tri vrste vorteks antena

Sva istraživanja ukazuju da učinci vorteks antena u znatnoj mjeri ovise o pozitivnom stavu korisnika,odnosno o namjeri. Neki to pripisuju snazi vjere, a drugi još nepoznatim moćima djelovanja ljudske svijesti na materijalni svijet. Dakako, skeptici prigovaraju da se radi o placebo efektu. Iako je većina istraživanja rađena na prvom tipu antene (Libra), postoje i druge dvije (Protecta i Victoria) čija namjena je malo drugačija. Libra se preporuča onima koji žele vratiti balans u energijama u akupunkturnim meridijanima, Protecta je preporučena kao zaštita od negativnih utjecaja iz okoline poput radiestezijski mjerljivih geopatogenih zona, a Victoria se preporuča ljudima pred kojima su izraziti psiho-fizički napori (primjerice sportašima i studentima).

Utjecaj Vortex antene na klementinu

Ovaj eksperiment je napravljen u Centru za bioharmonijsko istraživanje u Švicarskoj pod vodstvom istraživača i izumitelja Piera Rubese. Njegova namjera je bila da se ustanovi kakav je utjecaj vorteks antene na svojstva električnog polja voća – u ovom slučaju naranče klementine. Klemetina na kojoj se vršio eksperiment nije bila organskog porijekla već je kupljena u dućanu. Testiranje je vršeno uređajem Bioscope i kirurškom elektrodom debljine 0.01 mm. Prvo mjerenje je provedeno u periodu od 30 sekundi. Klementina je zatim stavljena na vorteks antenu i ponovo mjerena u trajanju od 30 sekundi. Ostavljena je na vorteks anteni narednih 5 minuta, te je ponovljeno mjerenje kako bi se utvrdilo eventulane posljedice dugotrajne izloženosti.Koncept vitalnosti može biti zamišljen kao električni fenomen koji je dio specifičnog biloškog sustava – u ovom slučaju klementine. Iz uočenih rezultata evidentno je da je vorteks antena znatno utjecala na „informaciju“ o vitalnosti voća što je vidljivo kroz povećanje električne koherentnosti u sustavu (slika br. 3).Klementina koja je stajala na vorteks anteni je trunula neusporedivo sporije nego kontrolna što se manifestiralo kroz frekvencije koje su elektrode uređaja bilježile tijekom eksperimenta.Vorteks antena je izmjenila spektralni sustav (slika br.4) i uvećala ukupnu amplitudu spektralnog naboja (slika br.5). Povećanje naboja može se izjednačiti tj. usporediti s uvećanim potencijalom tijekom nekog procesa transformacije. Primjer toga je i probava, te sve druge kemijske reakcije pošto su u svojoj srži „električne“ dok uključuju razmjenu iona i elektrona.Do promjene je također došlo u različitim fazama što je pokazalo da je sveukupni električni spin bio umanjen nakon izloženosti anteni u periodu od 5 minuta. Spin odgovara svojstvu biološkog sustava da se transformira , primjerice razgrađuje ili probavlja.Vorteks antenu se može koristiti sa svježim voćem kako bi se očuvala vitalnost njegovog biološkog sustava.